top of page

Acreditare Media

Pentru a asigura procesarea cererii de acreditare vă rugăm să completați formularul cu toate informațiile solicitate. Data limită pentru completarea cererii de acreditare este: de 3 iulie. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare.

Conditii Generale

Acreditarea de presă va fi acordată în urma analizării cererii completate. Aprobarea sau respingerea acreditării va fi comunicată pe e-mail.
• Acreditarea de presă se va acorda doar persoanelor care au peste 18 ani.
• Acreditarea de presă nu oferă dreptul de a filma și transmite Campionatul Mondial de Motocross pentru Juniori.
• Pentru acreditarea video / tv vă rugăm să ne contactați: Renatta Stepanov 0723.613.151 / renatta.stepanov@gmail.com. Toate solicitările vor fi procesata individual și vor fi făcute doar cu aprobarea Infront Moto Racing.
• Deținătorul acreditării de presă se obligă să respecte regulile, condițiile și limitările impuse de Infront Moto Racing, promotorul competiției, și de organizatorul evenimentului.
• Deținătorul acreditării de presă renunță la toate drepturile și la orice pretenție legală care decurge din orice accident sau daune cauzate în urma participării la acest eveniment.
• Reprezentanții Infront Moto Racing si organizatorul competiției din România pot retrage în orice moment acreditarea de presă emisă, fără nicio notificare prealabilă.
• Utilizarea acreditării de presă este reglementată prin regulamentul oficial al competiției, iar accesul se poate face doar în zonele destinate jurnaliștilor. Accesul pe circuit se face cu acreditarea de presă și vestă reflectorizantă.
• La solicitarea organizatorilor, acreditarea de presă trebuie însoțită și de o legitimație de presă emisă de publicația pentru care s-a făcut acreditarea.
• Acreditarea de presă este valabilă doar pentru Campionatul Mondial de Motocross pentru Juniori.
• Chiar dacă este deținătorul unei acreditării de presă, persoana acreditată trebuie să respecte toate indicațiile organizatorilor, oficialilor, arbitrilor și comisarilor de traseu.
• The Media Pass can only be used by the designated holder who acknowledges and accepts the above conditions, and commits himself/herself to comply strictly with them. Acreditarea de presă poate fi utilizată exclusiv de persoana acreditată care a semnat și acceptat condițiile impuse de promotorul campionatului și organizatorul competiției.
• Persoana acreditată va transmite toate materialele publicate ofițerului de presă pe adresa renatta.stepanov@gmail.com.
Toate informațiile furnizate în cererea de acreditare vor fi prelucrate de Infront Moto Racing, promotorul campionatului, și de Asocia’ia Club Sportiv TOP CROSS TCS, organizatorul competiției astfel: - nume, prenume, adresa e-mail, data naşterii, nr telefon mobil, imagine foto si/sau video, voce; pe o durată de 3 ani cu scopul de a te ține la curent cu ce îți este necesar pt participarea la ediția 2023 a cursei și a te informa despre viitoarele activități de sub umbrela
TCS Racing Park.

bottom of page